Phụ trách Chuyên môn Bệnh viện

Phụ trách Khoa Khám bệnh

Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt

Phó trưởng Khoa Tai Mũi Họng

Trưởng Khoa Chấn thương

Phó trưởng phụ trách Khoa Nội

Phụ trách Khoa Ngoại

Phó trưởng Khoa Sản

Trưởng khoa Tế bào - Giải phẫu bệnh

Trưởng Khoa Gây mê phẫu thuật

Trưởng khoa huyết học

Phó trưởng Phụ trách Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Phụ trách phòng khám Phổi

Phó trưởng Phụ trách Khoa Hóa Sinh

Phó Trưởng khoa Huyết học

Phụ trách Khoa Vi kí sinh

Phụ trách Đơn vị Thăm dò chức năng

Phụ trách Phòng khám Nhiệt đới

Phụ trách PK Da liễu

Phụ trách Khoa PHCN

*Trượt sang 2 bên để xem thêm các khoa khác