TS.BS. Phan Văn Cương

Phụ trách Khoa Ngoại

TS.BS. Phan Văn Cương – Phụ trách Khoa Ngoại

Chuyên ngành: Ngoại Khoa –  Ung Bướu

Quá trình học tập và công tác:

  • Năm 2003: Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình;
  • Năm 2008: Tốt nghiệp Thạc sỹ tại Đại học Y Hà Nội;
  • Năm 2019: Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học Y Hà Nội;
  • Từ năm 2019 – 2020: Giảng viên bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Dược Thái Bình;
  • Từ năm 2020 – nay: Phó trưởng Phụ trách Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Dược Thái Bình;
  • Từ năm 2021 – nay: Phó trưởng Phụ trách Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Dược Thái Bình; Phụ trách khoa Ngoại, BV Đại học Y Thái Bình.

Khen thưởng:

  • Bằng khen cấp Bộ năm 2016, 2020, 2022;
  • Nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua , hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.