ThS.BS Nguyễn Thị Hạnh

Phụ trách phòng khám Phổi

ThS.BS Nguyễn Thị Hạnh – Phụ trách phòng khám Phổi

Quá trình công tác:

– Năm 2002: Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình;

–  Năm 2023: Chuyên khoa Định hướng lao và bệnh phổi Đại học Y Hà Nội;

– Năm 2007: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Nội – Hô hấp tại Học viện Quân Y;

– Năm 2016 đến nay: Học nghiên cứu sinh tại BV TW Quân đội 108 chuyên ngành Hô hấp;

– Từ năm 2014 đến nay: Trưởng Phụ trách bộ môn Phổi trường Đại học Y Dược Thái Bình kiêm trưởng phụ trách Phòng khám Phổi Bệnh Viện Đại Học Y Thái Bình

Khen thưởng:

– Chiến sỹ Thi đua cấp Bộ

– Bằng khen Bộ y tế