Bệnh viện đại học Y Thái Bình

Địa chỉ: 373 Lý Bôn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại: +84-227-3833886 Fax: +84-227-3833886

Email: ………………….@gmail.com