TS.BSCKII Vũ Anh Dũng

Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt

TS.BSCKII Vũ Anh Dũng- Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt

Quá trình công tác:

– Năm 2007: Tốt nghiệp Chuyên khoa II Răng Hàm Mặt

– Năm 2017: Bảo vệ luận án Tiến sĩ

– Năm 2012 đến nay:

  • Trưởng khoa Răng Hàm Mặt
  • Ủy viên ban chấp hành Hội phẫu thuật miệng hàm mặt và tạo hình Việt Nam

Khen thưởng:

– Bằng khen của UBND Tỉnh Thái Bình

– Bằng khen của Bộ Y Tế