Đ/c Nguyễn Xuân Bái

Bí thư

Đ/c Đỗ Anh Văn

Phó Bí thư

đ/c Lương văn vững

Chi ủy viên

Đ/c Lê Minh Tiến

Chi uỷ viên

Đ/c Đoàn Thị Minh Huề

Chi uỷ viên