Bệnh viện Đại học Y Thái Bình là Bệnh viện công lập thuộc Trường Đại học Y Dược Thái Bình, được thành lập ngày 12 tháng 3 năm 2003 theo Quyết định số 813/2003 ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ y tế. Bệnh viện có con dấu và tài khoản riêng tiền Việt nam và tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng.

– Bệnh viện có quy mô 282 giường bệnh.

– Địa chỉ: 373 đường Lý Bôn, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

– Điện thoại: 02273833886.

1. Chức năng

– Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho người bệnh.

– Đào tạo nhân lực y tế, làm công tác chỉ đạo tuyến, tham gia phòng chống dịch bệnh.

– Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại, tư vấn chuyển giao công nghệ.

2. Nhiệm vụ

a) Khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng

– Khám, cấp cứu, chẩn đoán và điều trị cho mọi đối tượng người bệnh

– Khám sức khỏa cho các đối tượng có nhu cầu

– Tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh theo quy định của Bộ Y tế

– Phục hồi chức năng, tư vấn y tế cho các đối tượng có nhu cầu

– Tổ chức các hoạt động chuyên môn liên quan đến lĩnh vực dược

– Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền phân công

b) Đào tạo nguồn nhân lực y tế

– Bệnh viện là cơ sở đao tạo, đào tạo thực hành của Trường Đại học Y Dược Thái Bình và cơ sở đào tạo y tế khác khi có yêu cầu nhằm kết hợp chặt chẽ giữa công tác đào tạo đại học , sau đại học, nghiên cứu khoa học; nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuạt y học tiên tiến.

– Đào tạo liên tục, đòa tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội theo quy định của Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

c) Nghiên cứu khoa học

– Thực hiện các công tác nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng và nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng theo quy định.

– Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học

– Thực hiện các chương trình hợp tác, nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

d) Tham gia giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng; phòng, chống dịch bệnh

– Tham gia giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng, thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt.

– Tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, xử lý chất thái; tam gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa khi có yêu cầu

e) Chỉ đạo tuyến

– Thực hiện việc chỉ đạo tuyến, chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn.

– Thực hiện nhiệm vụ bệnh viện vệ tinh và nhiệm vụ khác của Bộ Y tế và cấp có thẩm quyền phân công.

f) Hợp tác quốc tế

– Bệnh viện thông qua Trường Đại học Y Dược Thái Bình thiết lập các mối quan hệ với cá nhân và tổ chức quốc tế trong việc khám bệnh, cữa bệnh; đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo quy định.

– Xây dựng và quản lý kế hoạch Đoàn ra, Đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc té với Bệnh viện theo quy định

3. Đối tượng phục vụ

– Người bệnh cấp cứu;

– Người bệnh mọi lứa tuổi do các tuyến chuyển đến theo quy định;

– Người bệnh trong phạm vi được phân công hoặc người bệnh tự nguyện;

– Người bệnh là người nước ngoài;

– Cá nhân và tổ chức đến học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, hợp tác, các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

4. Cơ chế hoạt động của bệnh viện

Bệnh viện Đại học Y Thái Bình thuộc Trường Đại học Y Dược Thái Bình là cơ sở y tế công lập tự bảo đảm kinh phí, có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập, được quản lý theo các quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực y tế công lập.

5. Những yếu tố tác động của Bệnh viện

– Bệnh viện không có kinh phí giường bệnh được cấp hàng năm, trong khi chi trả của bảo hiểm y tế với bệnh viện giống như các bệnh viện có kinh phí giường bệnh.
– Thái Bình là tỉnh thuần nông, bệnh nhân đến khám bệnh và điều trị chủ yếu là nông dân có mức thu nhập bình quân thấp sẽ gặp rất nhiếu khó khăn trong việc chi trả cho việc áp dụng các kỹ thuật cao trong khám và chữa bệnh.
– Mức độ chi trả của Bảo hiểm y tế một số kỹ thuật tại bệnh viện thấp so với việc đầu tư trang thiết bị và kỹ thuật.

6. Phương hướng phát triển của Bệnh viện

– Xây dựng và mở rộng Bệnh viện quy mô 300 giường bệnh với trung tâm kỹ thuật tiên tiến, hiện đại;
– Tăng cường phát triển các kỹ thuật mũi nhọn trong chẩn đoán, điều trị thuộc các chuyên ngành Ngoại, Sản phụ khoa, Chấn thương chỉnh hình, Tai Mũi Họng, Mắt và các chuyên ngành hệ nội;

– Tăng cường hợp tác với nước ngoài để phát triển kỹ thuật tiên tiến và đầu tư trang thiết bị hiện đại (CHLB Đức, Hungary, Trung Quốc…);
– Tăng cường hợp tác với các Bệnh viện và các chuyên gia đầu ngành để phát triển các kỹ thuật mũi nhọn phục vụ cho công tác chuyên môn và công tác đào tạo của nhà trường và của Bệnh viện;
– Hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý Bệnh viện, bổ sung nguồn nhân lực tương ứng với quy mô bệnh viện bảo đảm cho hoạt động của Bệnh viện chuyên nghiệp và có hiệu quả cao;
– Phấn đấu từng bước nhận thêm các đối tượng sinh viên, học viên sau đại học đến thực tập tại Bệnh viện.