THS.BSCKII Bùi Ngọc Chính

Trưởng Khoa Gây mê phẫu thuật

THS.BSCKII Bùi Ngọc Chính – Trưởng Khoa Gây mê phẫu thuật

Quá trình công tác:

– ……………………………..
– ……………………………..
– ……………………………..
– ……………………………..
– ……………………………..

Khen thưởng:

– ……………………………..
– ……………………………..
– ……………………………..