PGS.TS.BS. Vũ Thanh Bình

Phó trưởng phụ trách Khoa Nội

PGS.TS.BS. Vũ Thanh Bình – Phó trưởng phụ trách Khoa Nội

Quá trình công tác:

– Năm 2002: Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình;

– Năm 2008: Tốt nghiệp Thạc sỹ tại Học viện Quân Y;

– Năm 2017: Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Học viện Quân Y;

– Từ năm 2004 – 2014: Giảng viên bộ môn Nội, trường Đại học Y Dược Thái Bình;

– Từ năm 2014 – 2018: Phó trưởng Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Dược Thái Bình; Phó trưởng khoa Nội, BV Đại học Y Thái Bình;

– Từ năm 2018 – nay: Trưởng Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Dược Thái Bình; Phó trưởng phụ trách khoa Nội, BV Đại học Y Thái Bình.

Khen thưởng:

– Bằng khen cấp Bộ;

– Bằng khen tỉnh Hải Dương;

– Bằng khen Công đoàn ngành Y tế;

– Danh hiệu CSTĐ cấp Bộ;

– Nhiều năm đạt danh hiệu Phụ nữ hai giỏi xuất sắc.