Văn bản về việc mời chào giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dùng, chuyên dùng đặc thù

So 309 Tb Bvdhytb Moi Chao Goi Thau Mua Sam Trang Thiet Bi Y Te Chuyen Dung Chuyen Dung Dac Thu Nam 2023

Pl 1

Pl Ii

Pl 3

Pl4

Bài viết cùng chủ đề: