KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023

        Sáng ngày 30/01/2024, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình đã đón tiếp Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023 của Sở Y tế Thái Bình.

        Tóm tắt kết quả kiểm tra, đánh giá của Đoàn:

  1. Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện:

– Tổng số tiêu chí áp dụng: 79/83

– Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 95%

– Tổng số điểm đạt: 256 (Có hệ số: 282)

– Điểm trung bình: 3,28

– Điểm trung bình theo các nhóm tiêu chí:

Phần A. Hướng đến người bệnh (19 tiêu chí): đạt 3,84

Phần B. Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện (14 tiêu chí): đạt 3,21

Phần C. Hoạt động chuyên môn (35 tiêu chí): đạt 3,17

Phần D. Hoạt động cải tiến chất lượng (11 tiêu chí): đạt 2,45

  1. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh (HLNB) và nhân viên y tế

– Điểm HLNB nội trú: tỉ lệ hài lòng 99,89 %

– Điểm HLNB ngoại trú: tỉ lệ hài lòng 98,39 %

– Điểm hài lòng của nhân viên: tỉ lệ hài lòng 98,58 %

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *