TS.BS. Nguyễn Ngọc Trung

Phó trưởng Phụ trách Khoa Chẩn đoán hình ảnh

TS.BS Nguyễn Ngọc Trung – Phó trưởng Phụ trách Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Quá trình công tác:

– Năm 2006: Tốt nghiệp Bác sỹ Đa khoa – Trường Đại học Y Dược Thái Bình

– Năm 2019: Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Viện NCYDLS TWQĐ 108

– Năm 2013 đến nay: Phó trưởng, Phụ trách khoa Chẩn đoán hình ảnh

– Năm 2010 đến nay: Khoa CĐHA  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, Bệnh viện Nhi Thái Bình

Khen thưởng:

Bằng khen của Bộ Y Tế