Hiển thị tất cả 9 kết quả

Phụ trách Khoa Khám bệnh

Trưởng khoa huyết học

Phó trưởng Phụ trách Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Phụ trách phòng khám Phổi

Phó trưởng Phụ trách Khoa Hóa Sinh

Phó Trưởng khoa Huyết học

Phụ trách Khoa Vi kí sinh

Phụ trách Đơn vị Thăm dò chức năng

Phụ trách Phòng khám Nhiệt đới