1. Giới thiệu về phòng khám

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đại học Y Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 48/QĐ-BV ngày 24/4/2008 của Giám đốc Bệnh viện.

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Lãnh đạo đương nhiệm:

ThS. Lê Thị Thúy Nhàn

Trưởng phòng

(giai đoạn từ 2014 đến nay)

2.2. Lãnh đạo tiền nhiệm

ThS.CN Lương Đức Dũng (Trưởng phòng giai đoạn từ: 2007 – 2014)

– Cán bộ đương nhiệm: CN Hoàng Thị Huệ

– Cán bộ tiền nhiệm:

STT Họ tên Ghi chú
1 CN Trần Thị Hà Chuyển khoa KSNK
2 KTV Phạm Thị Thoa Nghỉ chế độ từ tháng 3/2016
3 KTV Đỗ Ngọc Động Chuyển khoa KSNK
4 KTV Nguyễn Thị Thanh Tuyền Chuyển khoa GMPT
5 ĐDV Vũ Thị Vân Anh Chuyển khoa Khám bệnh

3. Chức năng nhiệm vụ

3.1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng:

 1. a) Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động điều dưỡng, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng của bệnh viện;
 2. b) Xây dựng các mô hình chăm sóc tại điểm b khoản 3 Điều 6 Thông tư này phù hợp với nguồn lực và cơ cấu tổ chức của bệnh viện.

3.2. Quản lý điều hành chuyên môn:

 1. a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng quy định tại Thông tư này;
 2. b) Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động điều dưỡng theo quy định.

3.3. Quản lý nhân sự:

 1. a) Phối hợp các khoa, phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc của bệnh viện;
 2. b) Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật y trưởng khoa, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc theo quy định tại Thông tư này và Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNVngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y phù hợp với phạm vi hoạt động của bệnh viện;
 3. c) Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và chịu trách nhiệm đánh giá năng lực điều dưỡng định kỳ hằng năm và trước khi tuyển dụng;
 4. d) Tham gia đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa và kỹ thuật y trưởng khoa;

đ) Tham gia đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc có thành tích hoặc vi phạm theo quy định.

3.4. Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

 1. a) Nghiên cứu, khảo sát phát hiện các nội dung cần cải thiện trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;
 2. b) Thường xuyên đánh giá, đề xuất và thử nghiệm các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;
 3. c) Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo nâng cao năng lực hoạt động điều dưỡng cho tuyến dưới;
 4. d) Đề xuất việc tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thi nâng hạng của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y theo quy định;

đ) Xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo mới, đào tạo liên tục; tổ chức khảo sát, đánh giá, phát hiện các điểm cần cải thiện trong đào tạo;

 1. e) Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng chăm sóc, thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

3.5. Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

3.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc bệnh viện phân công.

4. Thành tích đã đạt được

Năm 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020: Được Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình tặng Giấy khen “đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của Bệnh viện Đại học Y Thái Bình”

5. Định hướng phát triển

Xây dựng đội ngũ Điều dưỡng chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo với sứ mệnh trách nhiệm, đồng hành, an toàn, hiệu quả.

6. Một số hoạt động tiêu biểu của đơn vị

Tập thể Điều dưỡng trưởng Bệnh viện Đại học Y Thái Bình

Tổ chức Hội thi Điều dưỡng viên tay nghề giỏi

Tổ chức tập huấn chuyên môn điều dưỡng

Tổ chức họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện

Tham gia hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo

Hướng dẫn học viên, sinh viên điều dưỡng thực hành tại Bệnh viện