1. Giới thiệu đơn vị

Trên cơ sở phòng xét nghiệm Tế bào – Giải phẫu bệnh và Bộ môn Giải phẫu bệnh, Khoa Tế bào – Giải phẫu bệnh ra đời ngay khi Bệnh viện Đại học Y Thái Bình được thành lập năm 2003 theo Quyết định số 813/2003/QĐ-BYT.

Giai đoạn đầu Khoa có 06 cán bộ do BS Tạ Xuân Hợi làm Trưởng khoa.

Hiện nay, khoa Tế bào – Giải phẫu bệnh có 07 cán bộ bao gồm 01 Tiến sĩ, 01 Bác sỹ chuyên khoa cấp II, 03 Thạc sĩ, 02 Kỹ thuật viên xét nghiệm, với 01 phòng xét nghiệm và nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại, chính xác.

Hàng năm, Khoa thực hiện khoảng 5.000 lượt xét nghiệm, phục vụ bệnh nhân khám chữa bệnh và khám sức khoẻ .

Ngoài công tác phục vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Khoa tham gia đào tạo học viên, sinh viên của Trường Đại học Y Dược Thái Bình, đào tạo lại cho các đối tượng khác, tập huấn chuyên môn cho các đơn vị trong và ngoài Bệnh viện; triển khai đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

  1. Cơ cấu tổ cức

2.1. Lãnh đạo đương nhiệm:

Nội dung đang được cập nhật…

TTUT. BSCKII. Lương Khắc Hiến

Trưởng khoa Tế bào – Giải phẫu bệnh

Quá trình học tập, công tác:

– Năm 2002: Tốt nghiệp Chuyên khoa I tại Trường Đại học Y Hà Nội ;

– Năm 2008: Tốt nghiệp Chuyên khoa II Tại Trường Đại học Y Hà Nội;

– Công tác tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình và Bệnh viện Đại học Y Thái Bình từ năm 2003 đến nay

– Hiện tại:

  + Trưởng khoa Tế bào – Giải phẫu bệnh;

  + Trưởng bộ môn Giải phẫu bệnh.

Khen thưởng:

– Thầy thuốc ưu tú năm 2017;

– Bằng khen Thủ tướng chính phủ 2018;

– Chiến sỹ thi đua Bộ Y tế 2016;

– Bằng khen của UBND Tỉnh Thái Bình 2014;

– Bằng khen của Bộ Y Tế 2012;

– Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp sức khoẻ nhân dân.

2.2. Lãnh đạo tiền nhiệm

Từ 2003 – 8/2012BS.Tạ Xuân Hợi – Trưởng Khoa

Danh sách cán bộ đương nhiệm

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

1

Lương Khắc Hiến

Trưởng khoa

BSCKII

2

Nguyễn Thị Thanh Hà

BS đọc kết quả

Thạc sỹ

3

Trần Mạnh Hà

BS đọc kết quả

Tiến sỹ – BS

4

Dương Thị Lan Thu

BS đọc kết quả

Thạc sỹ

5

Đinh Thị Huyền Trang

BS đọc kết quả

Thạc sỹ

6

Nguyễn Thị Hằng

Kỹ thuật viên

Trung cấp

7

Phạm Quang Trịnh

Kỹ thuật viên

Trung cấp

3. Chức năng và nhiệm vụ

3.1. Chức năng và nhiệm vụ

          – Xét nghiệm tế bào học và mô bệnh học phục vụ chẩn đoán và điều trị.

          – Đào tạo thực hành: Là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, theo yêu cầu xã hội của Trường Đại học Y Dược Thái Bình

– Tham gia nghiên cứu khoa học.

– Các chức năng khác

3.2. Hoạt động chuyên môn

          – Thực hiện các kỹ thuật Tế bào học và Mô bệnh học

          – Tham gia đào tạo và đào tạo lại kỹ thuật Tế bào – Giải phẫu bệnh cho các đối tượng trong và ngoài Bệnh viện

          – Tham gia và hỗ trợ kỹ thuật hoạt động chuyên môn các Bệnh viện tại địa bàn tỉnhThái Bình.

4. Khen thưởng tập thể và cá nhân

* Tập thể:

          – Bằng khen của Bộ giáo dục vàđào tạo, Bộ Y tế

          – Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến.

* Cá nhân:

          – Thầy thuốc ưu tú: 01 cán bộ

          – Bằng khen Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các Tỉnh.

          – Chiến sỹ thi đua các cấp: Nhiều lượt cán bộ.

5. Hướng phát triển

        – Đào tạo cán bộ khoa có học vấn cao, có kiến thức chuyên sâu, tay nghề giỏi và hoạt động chuyên nghiệp, chuyên tâm.

        – Xây dựng cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và người bệnh.

– Củng cố các kỹ thuật thường quy, đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về Tế bào học và Mô bệnh học.

6. Ảnh tư liệu

Ảnh 1: Chọc hút kim nhỏ các khối u (FNA)

Ảnh 2: Đọc kết quả xét nghiệm Tế bào học – Mô bệnh học

Ảnh 4: Kỹ thuật cắt lạnh (sinh thiết tức thì) mô sau mổ