1. Giới thiệu đơn vị:

Khoa Hóa sinh – bệnh viện Đại học Y Thái Bình được ra đời năm 2003 cùng với sự thành lập bệnh viện Đại học Y Thái Bình, theo quyết định Quyết định số 813/2003/QĐ-BYT, khoa được phát triển từ phòng xét nghiệm Sinh hóa của trường Đại học Y Thái Bình.

Khi mới thành lập, tiền thân của cán bộ trong khoa là các giảng viên, kỹ thuật viện của bộ môn Hóa sinh, trường Đại học Y Thái Bình, do thầy GVC.BSCKII Nguyễn Văn Hiền làm trưởng khoa. Các cán bộ của khoa, trừ các đồng chí kỹ thuật viên, còn lại, các thầy cô đều có trình độ thạc sỹ đúng chuyên ngành Hóa sinh.

Hiện nay, khoa có 06 cán bộ gồm 01 tiến sỹ, 03 thạc sỹ y khoa, và 02 kỹ thuật viên cao đẳng xét nghiệm chuyên ngành Hóa Sinh.

Tại khoa có nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại, chính xác, thực hiện được các xét nghiệm Hóa sinh cơ bản và chuyên sâu.

Trong nhiều năm qua, khoa Hóa sinh đã thực hiện nhiều xét nghiệm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện Đại học Y Thái Bình và cho một số đề tài nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Y Dược Thái Bình, đào tạo kỹ thuật xét  nghiệm cho nhiều lượt sinh viên, học viên.

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Lãnh đạo đương nhiệm:

THS.BS Nguyễn Thị Minh Thái

Phó Trưởng Khoa- Phụ trách khoa

Quá trình học tập và công tác:

Năm 1998: Tốt nghiệp BSĐK trường Đại học Y Thái Bình;

– Năm 2002: Tốt nghiệp Thạc sỹ Y học chuyên ngành Hóa sinh tại Học Viện Quân Y Hà Nội;

– Đến nay:

  + Phó Trưởng khoa – Phụ trách khoa Hóa Sinh

TS.BS. Bùi Thị Minh Phượng

Phó Trưởng Khoa

Quá trình học tập và công tác:

– Năm 2008: Tốt nghiệp BSĐK trường Đại học Y Thái Bình;

– Năm 2013: Tốt nghiệp Thạc sỹ Y học chuyên ngành Hóa sinh tại Trường Đại học Y Hà Nội;

– Năm 20019: Bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ;

– Đến nay:

  – Phó Trưởng khoa 

2.2. Lãnh đạo tiền nhiệm

BSCKII. Nguyễn Văn Hiền ( Trưởng khoa năm 2003 – 2007)

Danh sách cán bộ đương nhiệm

ThS.Bs Trần Thị Thi

Cán bộ xét nghiệm

KTV Nghiêm Thị Dịu

Cán bộ xét nghiệm

ThS.Bs Hà Thị Thu Hiền

Cán bộ xét nghiệm

KTV Nguyễn Thị Phượng

Cán bộ xét nghiệm

3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

3.1. Chức năng và nhiệm vụ

          – Thực hiện các xét nghiệm Hóa sinh cơ bản và chuyên sâu

          – Đào tạo sinh viên, học viên thực hành các kỹ thuật xét nghiệm Hóa sinh

– Thực hiện các xét nghiệm cho các đề tài nghiên cứu khoa học

– Các chức năng khác

3.2. Hoạt động chuyên môn

          – Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm Hóa sinh cơ bản và chuyên sâu

          – Tham gia đào tạo và đào tạo lại cho sinh viên và các học viên về kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh

          – Thường xuyên cập nhất kỹ thuật mới và đào tạo cho cán bộ của khoa

– Tham gia và hỗ trợ kỹ thuật cho các đề tài cấp cơ sở và cao hơn

4. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

        – Đào tạo cán bộ khoa có học vấn cao, có kiến thức chuyên sâu, tay nghề giỏi và hoạt động chuyên nghiệp, chuyên tâm.

        – Xây dựng cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và người bệnh.

– Củng cố các kỹ thuật thường quy, đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về Hóa sinh

– Nâng cao trình độ quản lý chất lượng xét nghiệm tại khoa