1.Giới thiệu về đơn vị

– Đơn vị TDCN được thành lập chính thức từ ngày 12 tháng 2 năm 2015 trên cơ sở sáp nhập của phòng Nội soi dạ dày, phòng Điện tim, phòng Lưu huyết não, phòng Điện não

Tập thể Đơn vị Thăm dò chức năng

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Lãnh đạo đương nhiệm

PGS.TS.BS Dương Huy Hoàng

Phụ trách Đơn vị Thăm dò chức năng

Quá trình học tập:

  1. Hệ đào tạo: Chính Quy Năm 1995, Ngành học: Bác sĩ Đa khoa
  2. Sau đại học:
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Nội Thần kinh, Năm 2003;
  • Tiến sĩ chuyên ngành: Nội Thần kinh, Năm 2009;

Quá trình công tác:

1996 – 1999: Giảng viên Bộ môn Thần Kinh;

2009 – nay: Trưởng bộ môn Thần kinh

2013 – nay: Trưởng khoa TDCN

Khen thưởng:

  • Thầy thuốc ưu tú;
  • Bằng khen thủ tướng chính phủ;
  • Chiến sĩ thi đua cấp bộ.

2.2. Danh sách cán bộ đương nhiệm

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS.BS Dương Huy Hoàng

Trưởng khoa

2

TS.BS Nguyễn Minh Phúc

 

3

ThS.BS Trần Thị Như Quỳnh

 

4

ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc Huyền

 

5

ThS.BS Trần Thị  Hoa

 

6

KTV Mai Thị Dịu

 

7

KTV Trương Thị Sáu

 

8

KTV Trần Thị Song Thái

 

9

KTV Phạm Thái Hà

 

10

KTV Nguyễn Văn Tuấn

 

3.Chức năng nhiệm vụ

Khoa Thăm dò chức năng là khoa có sử dụng các thiết bị y tế để đánh giá hình thái, chức năng các cơ quan trong các cơ quan trong có thể như các thủ thuật nội soi tiêu hoá để chẩn đoán, điều trị, ghi điện não, điện tim, điện cơ. Các thành viên trong khoa được đào tạo có trình độ sử dụng, bảo quản, vận hành tốt các trang thiết bị y tế, quản lý và sử dụng thiết bị y tế theo đúng quy chế quản lý.

4. Hoạt động chuyên môn

Ghi điện tim

Ghi điện cơ

Ghi điện não

Ghi lưu huyết não

Nội soi tiêu hóa (Dạ dày, đại tràng)

5. Định hướng phát triển

– Tiếp tục đẩy mạnh và chuẩn hóa các kỹ thuật TDCN

– Tiếp tục đẩy mạnh các kỹ thuật điện cơ ….

– Phát triển kỹ thuật nội soi tiêu hóa….