1. Giới thiệu đơn vị

Đơn vị Công nghệ thông tin tiền thân là Tổ Công nghệ thông tin trực thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp. Đơn vị Công nghệ thông tin được tách ra ngày 24 tháng 7 năm 2019  và có Quyết định thành lập theo Quyết định số 196/QĐ-BCĐHYTB chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Bệnh viện. Được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ hệ thống phần mềm bệnh viện, hệ thống mạng và trang thiết bị công nghệ thông tin của Bệnh viện. Hiện tại đơn vị có tổng số 04 cán bộ.

Tập thể Đơn vị CNTT

  1. Cơ cấu tổ chức

2.1. Lãnh đạo đương nhiệm

CN. Lương Thị Bình Nguyên
Phụ trách Đơn vị CNTT

2.2. Lãnh đạo tiền nhiệm:

          + Ths. Trần Văn Cường (Giai đoạn 2019-2023)

2.3. Dánh sách cán bộ đương nhiệm:

CN. Nguyễn Lan Anh

Phụ trách: Phần mềm và
Báo cáo thống kê

CN. Tống Ngọc Anh

Phụ trách: Phần cứng và
Hệ thống mạng

KS Trần Thị Thùy Mỵ

Phụ trách: Phần mềm và Bảo hiểm

  1. Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp ứng dụng và phát triển CNTT trong y tế tại Bệnh viện; Đánh giá được mức độ sẵn sàng, khả năng đáp ứng của CNTT so với yêu cầu của ngành y tế và xã hội. Lập kế hoạch hoạt động, xây dựng kế hoạch tài chính về CNTT của bệnh viện và triển khai thực hiện thành công kế hoạch được phê duyệt.

Quản lý trang thiết bị vật tư CNTT, sắp xếp bố trí trang thiết bị CNTT hợp lý, khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của bệnh viện.

Quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị hệ thống phần mềm và các ứng dụng về công nghệ thông tin của bệnh viện, đảm bảo sự vận hành liên tục, an toàn và hiệu quả của toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin.

Đảm bảo an ninh hệ thống đối với các thiết bị, phần mềm CNTT và các thiết bị khác có liên quan đến CNTT của bệnh viện.

Tiếp nhận yêu cầu và xử lý các sự cố trong quá trình sử dụng phần mềm, vận hành máy móc thiết bị CNTT. Chủ động trong phát hiện và xử lý lỗi về hệ thống phần mềm và thiết bị phần cứng; đề xuất các giải pháp phòng ngừa, xử lý và khắc phục.

Thường xuyên cập nhật kiến thức. Huấn luyện, đào tạo chuyển giao và phổ biến kỹ thuật về CNTT cho đơn vị/cá nhân sử dụng trang thiết bị, phần mềm.

Tăng cường tìm kiếm sự hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực CNTT, không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống CNTT của bệnh viện.