Hiển thị tất cả 7 kết quả

Phụ trách Khoa Khám bệnh

Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt

Phó trưởng phụ trách Khoa Nội

Phụ trách Khoa Ngoại

Phó trưởng Phụ trách Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Phó Trưởng khoa Huyết học

Phụ trách Đơn vị Thăm dò chức năng