1. Giới thiệu về đơn vị

     Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn (tiền thân tên là Khoa Chống nhiễm khuẩn) Bệnh viện Đại học Y Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-BV ngày 18/05/2004 của Trường Đại Học Y Thái Bình. Được sự quan tâm của Ban Lãnh đạo Bệnh viện, khoa đã phát triển và ngày càng khẳng định được vai trò của công tác kiểm soát nhiễm khuẩn với việc nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh cũng như góp phần vào sự phát triển chung cuả bệnh viện.

Tập thể Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Lãnh đạo đương nhiệm:

CN Trần Thị Hà

Phụ trách khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

2.2.Lãnh đạo tiền nhiệm:

+ ThS.BS Nguyễn Thị Thân – Trưởng khoa giai đoạn 2004 – 2014

+ ThS Lương Đức Dũng – Trưởng khoa giai đoạn 2015 – 2020

Khoa hiện có 10 cán bộ. Trong đó:

+ Cử nhân điều dưỡng: 02 cán bộ

+ Bác sĩ YHDP: 01 cán bộ

+ Kỹ sư điện: 01 cán bộ

+ Kỹ thuật viên máy: 02 cán bộ

+ Kế toán: 04 cán bộ

Cán bộ của khoa đã được đào tạo qua các lớp tập huấn về Kiểm soát nhiếm khuẩn và có chứng chỉ đào tạo.

2.3. Danh sách cán bộ đương nhiệm:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Thị Hà

Phụ trách khoa

2

Phạm Thanh Mạnh

Nhân viên

3

Bùi Thị Nga

Nhân viên

4

Nguyễn Thị Thanh

Nhân viên

5

Nguyễn Thị Na

Nhân viên

6

Đặng Thị Thư

Nhân viên

7

Bùi Thị Tuyết Chinh

Nhân viên

8

Cao Hồng Phúc

Nhân viên

9

Đỗ Ngọc Động

Nhân viên

10

Hồ Thùy Dương

Nhân viên

 

3. Chức năng nhiệm vụ:

– Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện

– Phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế của khoa.

– Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

– Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.

– Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

– Khử khuẩn, tiệt khuẩn toàn bộ dụng cụ y tế cho các đơn vị.

– Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, thực hiện công tác quản lý chất thải  đúng quy định

– Giặt làm sạch, cung cấp đồ vải cho toàn bệnh viện.

– Sản xuất bông gạc theo yêu cầu của các khoa trong bệnh viện.

đặc biệt là đối với chất thải y tế.

– Định kỳ giám sát vi sinh môi trường, dụng cụ, mẫu nước… 3 tháng/lần

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

4. Hoạt động chuyên môn

Các hoạt động của khoa luôn làm theo đúng quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Nghiên cứu xây dựng các quy trình kỹ thuật Bệnh viện về khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế. Thực hiện tẩy uế, giặt, làm sạch, khử khuẩn đồ vải, xử lý dụng cụ theo đúng quy định, đạt tiêu chuẩn.

– Phối hợp với các khoa phòng có liên quan tiến hành kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình, kỹ thuật Bệnh viện và thực hiện quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất.

– Thực hiện giám sát vi sinh môi trường bệnh viện, dụng cụ phẫu thuật thủ thuật bệnh viện tại bệnh viện định kỳ 1 quý/lần.

– Giám sát công tác chuyên môn của khoa. Khử khuẩn, tiệt khuẩn đảm bảo an toàn phục vụ công tác chuyên môn. Theo dõi việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải theo đúng quy định của Bộ Y tế.

– Tổ chức tập huấn và phát động phong trào vệ sinh tay tại Bệnh viện, thực hiện báo cáo giám sát vệ sinh tay hàng tháng.

– Thường xuyên cập nhật kiến thức mới về lĩnh vực Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và tham mưu cho Ban giám đốc hướng dẫn cho toàn thể nhân viên y tế thực hiện tốt các quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Kiểm tra đôn đốc các thành viên trong khoa thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan cũng như của khoa phòng đề ra.

5.Thành tích đã đạt được

Nhiều năm liền được nhận giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Thái Bình cho Tập thể “Đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Bệnh viện.”

6. Định hướng phát triển

Xây dựng chương trình, phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế.

Tổ chức tốt các hoạt động theo hướng dẫn của Thông tư 20/2018/TT-BYT ngày 20/07/2019 về việc Quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh.